Illestra of House S'strathel

Drow Assassin

Description:

Illestra, level 11
Drow, Assassin, Soul Thief
Guild Training: Night Stalker
Darkfire: Darkfire Charisma
Background: Drow – Orphan, Followed a Cult, Society – Noble (+2 to Stealth)

ABILITY SCORES
Str 11, Con 12, Dex 23, Int 9, Wis 11, Cha 19.

AC: 27 Fort: 19 Reflex: 26 Will: 22
HP: 72 Surges: 7 Surge Value: 18

TRAINED SKILLS
Stealth +22, Perception +10, Bluff +14, Acrobatics +16, Athletics +10

UNTRAINED SKILLS
Arcana +4, Diplomacy +9, Dungeoneering +5, Endurance +6, Heal +5, History +4, Insight +5, Intimidate +11, Nature +5, Religion +4, Streetwise +9, Thievery +11

FEATS
Level 1: Weapon Focus (Heavy Blade)
Level 2: Weapon Proficiency (Bastard sword)
Level 4: Assassin's Escape
Level 6: Toughness
Level 8: Focused Expertise (Ki Focus)
Level 10: Venom Hand Assassin (retrained to Merciless Killer at Level 11)
Level 11: Lightning Reflexes

POWERS
Assassin at-will 1: Shadow Storm
Assassin at-will 1: Executioner's Noose
Assassin encounter 1: Gloom Thief
Assassin daily 1: Targeted for Death
Assassin utility 2: Cloak of Shades
Assassin encounter 3: Inescapable Shadow
Assassin daily 5: Twilight Assassin
Assassin utility 6: Darting Shadow
Assassin encounter 7: Echoing Threat
Assassin daily 9: Shadow Soul
Assassin utility 10: Slayer's Endurance

ITEMS
Magic Ki Focus +3, Bastard sword, Light Shield, Elven Cloak +2, Boots of Striding (heroic tier), Adventurer's Kit, Thieves' Tools, Rope, Silk (50 ft.), Hand Crossbow, Magic Leather Armor +3

Bio:

Uppdrag

Att finna Etherans nära kompanjon Derd, som i hemlighet är utsänd för att mörda Etheran. Sedan denna plan uppdagades gavs Illestra uppdraget att finna Derd och eliminera honom innan hans kontrakt är fullföljt.

Bakgrund

Illestra föddes som första dotter och arvtagerska till adelshuset S'strathel.

Potentiella fiender:

  • andra Drow-adelshus som vill utrota de sista resterna av S'strathel
  • medlemmar av en skumt sekt Illestra var inblandad i
  • Anhöriga till offer som vet vem som var mördaren

Potentiella vänner:

  • Överlevande släktingar
  • Före detta medlemmar av den skumma sekten
  • The Raven Queen:s prästerskap

Illestra of House S'strathel

Arferts krigare Arfert Jarl